HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

>>HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Các dịch vụ cho thuê Hạ tầng viễn thông, CNTT
– Dịch vụ cho thuê trạm BTS
– Dịch vụ cho thuê trạm VIBA

Dịch vụ Hạ tầng viễn thông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (MobifoneService) là đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật và hạ tầng trong lĩnh vực thông tin di động. MobifoneService đã có bề dày kinh nghiệm triển khai các dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trên toàn quốc. Trong những [...]